Frank Marshall

Frank Marshall

Deixeble i col·laborador d’Enric Granados, després de la mort del seu mestre l’any 1916, es va fer càrrec de la tasca pedagògica i de la direcció de l’Acadèmia ampliant la seva actuació a altres disciplines musicals. -