Marta Zabaleta

Marta Zabaleta

Alumna predilecta d’Alicia de Larrocha, per desig exprés d’ella s’incorpora a l’Acadèmia com a Directora l’any 2010, impartint regularment classes magistrals de Perfeccionament, Virtuosisme i Música Espanyola. -