Més de 100 anys ensenyant música

mans

Llenguatge Musical i instruments. Preparació per a les proves d’accés a l’ESMUC o al Conservatori Superior del Liceu. Classes individuals i en grups reduïts. Tots els nivells per a totes les edats (a partir de 5 anys). -