New Students
Application

Professors

Carles Ortells Nebot, Professor de l'Acadèmia Marshall

Carles Ortells Nebot

Carles OrtellsCàrrec:

Professor de l’Acadèmia Marshall

Especialitat:

Piano, Llenguatge musical

Breu currículum:

Nascut el 1969 a Barcelona, comença els seus estudis musicals amb Ascensión Capella, deixeble del Mestre Marshall,als 10 anys. Posteriorment perfecciona els seus estudis de piano amb Carlota Garriga.

A la mateixa acadèmia, cursa també els estudis d´harmonia amb Monserrat Santacana,de formes amb Juan Cantarell i música de cambra amb el violoncel.lista Josep Bassal .

A participat també a l´Acadèmia Marshall en diferents cursos amb Joaquin Nin,Narcís Bonet i Alicia de Larrocha.

Imparteix classes en aquest centre desde l´any 1998.