New Students
Application

Professors

Victoria Canut Giménez, professora de l'Acadèmia Marshall

Victoria Canut Giménez

Victoria Canut GiménezCàrrec:

Professora

Especialitat:

Piano, Llenguatge musical

Breu currículum:

Professora de l’Acadèmia Marshall des del 1995.

Cursa la carrera de música a la mateixa Acadèmia i es alumna de Merçé Roldós, Montserrat Casabó i Carlota Garriga.

Participa a cursos impartits per Narcís Bonet, Joaquím Nin-Culmell i Alícia de Larrocha.

(1995-2003) Col.labora amb la Fundació “La Caixa” com a traductora als tallers i cursos de música de cambra internacionals organitzats per aquesta entitat.

A partir de l’any 2000 comença la seva tasca com a programadora de concerts i organització de events musicals sempre paralel.lament amb la docència.

Fundació Manuel de Falla (Granada), Festival de música de Pals, 30 minuts de clàssica Festival Mas i Mas (2007), Auditori de Sant Cugat així com congressos i events musicals arreu del país.